Palvelumme

Jokaisessa toimeksiannossamme lähdemme liikkeelle asiakastarpeen selvittämisestä. Valomon kautta käytössä olevasta monipuolisesta resurssipoolista kohdistamme täsmälleen oikeat ja parhaat osaamiset asiakkaan tarpeeseen. Tarvittaessa meiltä löytyy myös kyvyt ja resurssit suunnitella ja toteuttaa kokonainen liiketoimintaratkaisu konsepti-, liiketoiminta- ja prosessisuunnittelusta toteutukseen ja viestintään asti.

Aloitetaan yhteisen luottamuksen rakennus 1-2 tunnin tapaamisella, jossa teemme yhdessä toimintanne kehittämistarpeiden arvioinnin. Käydään läpi nykytilanteenne ja tapahtuneet muutokset sekä tavoitetilanne ja toimintaympäristönne. Tämän pohjalta laadimme ehdotuksen kehittämiskohteista tärkeys- ja aikataulujärjestyksessä. Osoitamme kokonaisuudellenne parhaat asiantuntijat laajasta verkostostamme.
Toimimme seuraavilla alueilla ja vahvuutemme on erityisesti näiden teemojen yhdistäminen:

  • Johtamisen kehittäminen: Toimintaympäristön ja työhön kohdistuvien odotusten muutos luo uusia vaatimuksia johtamiselle. Autamme rakentamaan johtamiselle uuden suunnan oli kyseessä johtamisjärjestelmän tai johtamiskyvykkyyksien kehittäminen. Kestävän johtamisen ja organisaation rakentaminen: Toimintaympäristön ja työhön kohdistuvien odotusten muutos luo uusia vaatimuksia johtamiselle ja organisaatioiden toiminnalle yleensä. Autamme rakentamaan tekemiselle uuden suunnan oli kyseessä johtamisjärjestelmän tai johtamiskyvykkyyksien kehittäminen tai organisaation kehittämisen muut kysymykset.
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä hyvinvoivan ja sitoutuneen työyhteisön rakentaminen: Henkilöstön vahvuuksista ammentaminen, arvostava ja myönteinen työyhteisö luo vahvan kilpailuvaltin. Merkityksellinen työn kokemus ja sitoutuminen ovat avain asemassa organisaation onnistumisessa. Trimmaa avullamme työyhteisösi osaaminen huippukuntoon.
  • Tarkoituksenmukainen digitalisointi: Autamme selvittämään, ja miten saatte digitalisoinnilla lisäarvoa. Tarvittaessa myös toteutamme digitaaliset ratkaisunne.
  • Talousymmärrys luonnolliseksi osaksi tekemistä: Taloudellinen kestävyys luo perustan liiketoiminnan kehittymiselle ja kehittämiselle. Tuomme näkemystä ja kyvykkyyttä taloustietoisuuden ja osaamisen nostamiseksi oikealle tasolle oli kyseessä johto tai koko henkilöstö.
  • Tuloksellinen asiakkuuksienhallinta: Autamme ratkaisemaan kysymyksiänne asiakkaiden tavoittamisessa sekä kehittämään palveluitanne ja tuotteitanne asiakaslähtöisellä palvelumuotoilulla.
  • Osaksi arkea pureutuva strategiatyö: Olemme tukena strategian laadinnassa tai päivityksessä sekä toiminnallistamisen suunnittelussa oli kyseessä sitten ketterä strategiaprosessi tai strategiakausittainen tekeminen.