Nopeus ja ketteryys

Valomo - Nopeus ja ketteryys

Kukaan ei osaa enää kaikkea yksin. Valomo kehittää yhteisöllistä ja verkostomaista työskentelytapaa joka yhdistää seudun IT-yrityksiä uudenlaisella tavalla.

Jäseniksi pääsevät kaikki yritykset, pienet ja suuret, jotka hyväksyvät yhteisön avoimet pelisäännöt. Tampereella on vahva kokemus avointen toimintamallien hyödyllisyydestä. Erilaisissa verkostoissa on kokeiltu avoimen lähdekoodin, avointen rajapintojen ja avoimen yhteistyön muotoja liiketoimintamahdollisuuksia unohtamatta. Avoimen mallin  mukaiset toteutukset takaavat asiakkaalle ketterän ja edullisen jatkokehityksen ja ylläpidon.

Valomon jäsenyritykset kuuluvat ketterän ohjelmistokehityksen edelläkävijöihin. Suurimman tehonsa ketterät menetelmät saavat yhteistyön ja kommunikaation painottamisesta tiimien välillä ja asiakkaan ja toteuttavan tahon välillä.

Kun projektiin liittyy monta ulottuvuutta, tai asiakkaan kaikkia tarpeita ei ole vielä tunnistettu, osaamisverkosto on hyvä vaihtoehto yksittäisen yrityksen sijaan. Valomo etsii tarvittavan osaamisen laajasta asiantuntijaverkostostaan eikä tarjoa ratkaisua vain yhden yrityksen osaamispohjalta.

Osuuskunta Valomo on perustettu tukemaan jo aiemmin alkanutta verkostomaista yhteistyötä ja syntyneitä prosesseja eri jäsenyritysten välillä. Osuuskuntaan järjestäytyminen tuo jäsenyrityksille entistä jäsennellymmän tavan toimia yhdessä. Jäsenyritysten kesken on sovittu miten asiakasprojektit käsitellään ja yleisten sopimusehtojen käytöstä.