HoviKoti

HoviKoti antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä omaan ydinosaamiseensa, varsinaiseen hoivatyöhön. Tarjoamme hoivayrittäjille helpomman tavan käynnistää ja pyörittää toimintaansa sekä uuden, avoimeen tiedon jakamiseen verkostossa perustuvan toimintamallin. HoviKoti tekee yrittäjän kanssa yhdessä mm. toiminnan suunnittelun, rahoituksen, sopimusneuvottelut, toiminnan käynnistyksen ja laadun jatkuvan kehittämisen. Yrittäjä saa luotettavan kumppanin ja paremmat yöunet kun kaikkea ei tarvitse enää tehdä yksin.

HoviKodin taustana on yhdistelmä hoiva- ja ICT-osaamista. HoviKoti on keskittynyt hoivayksikön toiminnan käynnistämiseen, ohjaamiseen ja kehittämiseen. Sen tavoitteena on rakentaa paikalliselle yrittäjälle ympäristö, jossa hän voi keskittyä olennaiseen, asiakkaan palvelemiseen. HoviKodilla on yhteisomistajuus yrityksestä yhdessä paikallisen yrittäjän kanssa, joka varmistaa että molemmilla osapuolilla on yhteinen päämäärä: laadukas hoivapalvelu, tyytyväiset työntekijät, keskitetty toimintamalli ja kannattava liiketoiminta.

Yrittäjä vastaa paikallisen toiminnan päivittäisestä operoinnista. Yrittäjä saa HoviKodilta vahvan taustatuen hallintoon, sekä tarvittavat työkalut menestymiseen ja laadukkaan palvelun tuottamiseksi.  Paikallinen toteutus paikallisin voimin parantaa yksikön kannattavuutta ja sen henkeä. Omaisilla on henkilö, johon he voivat olla tarvittaessa yhteydessä, joka tuntee tilanteen ja jolla on riittävästi valtaa ja vastuuta reagoida. Myös alueellinen verkostoituminen on tärkeää. Yrittäjä tuntee alueen paikallisen tilanteen ja usein myös vaikuttaa paikallisesti päätöksentekoon.

Liiketoimintamalli madaltaa hoivayrittäjän kynnystä oman liiketoiminnan käynnistämiseen sekä mahdollistaa riittävän suuruisen yksikön käynnistämisen, jolloin taloudelliset synergiat saadaan tehokkaasti käyttöön ja toiminta on ammattimaista. Liiketoimintamalli perustuu kumppanuusyrittäjyyteen, jossa paikallisella yrittäjällä tai yrittäjillä on osuus yrityksestä. Palveluyksikkö saa käyttöönsä HoviKoti-konseptin mukaiset toimintamallit sekä käynnistämiseen tarvittavan liiketoiminta- ja hoivaosaamisen.

Linkki osoitteeseen: www.hovikoti.fi